Teràpia Familiar

Teràpia Familiar

En totes les famílies poden sorgir conflictes entre els diferents membres.

Les accions, comportaments i conductes d’un membre de la família, influeixen i condicionen a tota la resta.

A través de la teràpia familiar, s’intenten analitzar i resoldre aquests conflictes.

Cal apuntar que el terme “família” en teràpia familiar, no significa necessàriament que hi hagi d’haver consanguinitat. En aquest context, “família” és qualsevol membre que jugui un paper d’aferrament de llarga durada en la vida d’una persona.

A BALMA treballem amb sessions individuals o grupals, depenent de cada cas. La duració de les sessions són de 60 minuts.

Normalment, es proposa una primera sessió amb tota la família per poder recollir la demanda grupal i observar com és la interacció familiar. Posteriorment, hi hauran trobades individuals amb cada membre de la família per separat. D’aquesta manera es pot conèixer com viu la situació cada un d’ells i es poden recollir coses que no han sortit a la sessió conjunta.

Cal destacar que som molt curosos amb la intimitat i privacitat de cada un dels membres, per tant, tot i que la teràpia és del grup familiar, preservem en tot moment aquelles parts que cada persona desitja no compartir amb la resta de membres.

Els temes a tractar en teràpia familiar són molt amplis:

Si decideixes rebre més informació o tens algun dubte, pots trucar-nos sense cap tipus de compromís.

Oferim també atenció online.

Teràpia Familiar

Teràpia Familiar

Els temes a tractar en teràpia familiar són molt amplis:

En totes les famílies poden sorgir conflictes entre els diferents membres.

Les accions, comportaments i conductes d’un membre de la família, influeixen i condicionen a tota la resta.

A través de la teràpia familiar, s’intenten analitzar i resoldre aquests conflictes.

Cal apuntar que el terme “família” en teràpia familiar, no significa necessàriament que hi hagi d’haver consanguinitat. En aquest context, “família” és qualsevol membre que jugui un paper d’aferrament de llarga durada en la vida d’una persona.

A BALMA treballem amb sessions individuals o grupals, depenent de cada cas. La duració de les sessions són de 60 minuts.

Normalment, es proposa una primera sessió amb tota la família per poder recollir la demanda grupal i observar com és la interacció familiar. Posteriorment, hi hauran trobades individuals amb cada membre de la família per separat. D’aquesta manera es pot conèixer com viu la situació cada un d’ells i es poden recollir coses que no han sortit a la sessió conjunta.

Cal destacar que som molt curosos amb la intimitat i privacitat de cada un dels membres, per tant, tot i que la teràpia és del grup familiar, preservem en tot moment aquelles parts que cada persona desitja no compartir amb la resta de membres.

Si decideixes rebre més informació o tens algun dubte, pots trucar-nos sense cap tipus de compromís.

Oferim també atenció online.

Reserves

Feu click al botó per DEMANAR UNA CITA

Demana Cita